Studiegids

nl en

Werkgroep empirisch onderzoek Afrikaanse geschiedenis en cultuur

Vak
2009-2010

Dit college zal zich concentreren op de jaren ’50 en ‘60 van de twintigste eeuw, en op de latere ontwikkelingen in die gebieden, m.n. in het zuiden, waar onafhankelijkheid pas later werd verkregen. De voornaamste onderwerpen zullen zijn: de “Tweede koloniale occupatie”, ontwikkelingswerk en verzet; de Franse pogingen om de kolonie?in het moederland (en zijn systeem van sociale voorzieningen) te integreren; de laat-koloniale opstanden (opstanden in Madagascar, Mau Mau, de UPC in Cameroen); de ontwikkeling van de nationalistische politieke partijen en hun relatie met de koloniale regeringen; het contrast met de (meer) gewelddadige geschiedenissen van de Portugese kolonies en met Zimbabwe, Namibi?n Zuid-Afrika.
In deze werkgroep zal gebruik worden gemaakt van gedrukte bronnen die in Nederland beschikbaar zijn, zoals de “”British Documents on the End of Empire”, naast natuurlijk de uitgebreide wetenschappelijk literatuur. Dit college dient als basis voor het bachelor-werkstuk.

Rooster

Di 11-13h

Onderwijsvorm

werkgroep

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Studenten zullen, onder supervisie, leren om probleemstellingen zelf te formuleren en om onafhankelijk onderzoek te verrichten, zowel in de wetenschappelijke literatuur als in eigentijdse bronnen, en daarover te rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling.

Literatuur

wordt bekendgemaakt tijdens het college.

Toetsing

presentatie en werkstuk.