Studiegids

nl en

Werkcollege: Teksten uit soennietische en shiitische Handboeken

Vak
2009-2010

Het college sluit aan op het hoorcollege Moderne denkers en stromingen stromingen van de islam. Het college is gericht op kernbegrippen, theorieën, inzichten, onderzoeksvragen en methoden van de moderne godsdienstwetenschap. Als hulpmiddel wordt een werkboek ter beschikking gesteld met de te behandelen teksten, voorzien van woordenlijsten. De teksten zijn in een aflopende gradatie gevocaliseerd, zodat de studenten in de slotfase met nog niet behandelde ongevocaliseerde teksten werken.

Shaltūts werk is een van de meeste significante werken in het contemporaine islamitische denken. Naast zijn religieus-wetenschappelijke gedegenheid zijn de ideeën van Shaltūt ook van politieke en maatschappelijke relevantie in de islamitische wereld van zijn tijd.1

Sobhani is een beroemd sji’ietisch geleerde in het hedendaagse Iran. Hij is directeur van het Imam Sadiq Instituut te Qum. Hij is de auteur van een groot aantal werken over tafsīr. Verder heeft hij biografieën over de profeet Mohammed en Imam Alī geschreven en werken over theologie en jurisprudentie vanuit een sji’ietisch perspectief. Het werk van Sobhani dat in dit college centraal staat is een inleiding tot de basiselementen van het sji’ietische geloof en de geloofsbeoefening, zoals bijvoorbeeld taqiyya, mut’ah, en de bedevaart naar heiligen.

[1] Bijv. het hervormen van de insitituut Al-Azhar, zijn visie op het socialisme en geboortenbeperking. Zie, Wolf-Dieter Lemke, Mahmūd Shaltūt (1893-1963) und die Reform der Azhar (Frankfurt, 1980); en Kate Zebiri, Mahmūd Shaltūt and Islamic modernism, Oxford: Clarendon Press, 1993).

Doelstelling

Door de collegestof krijgen de studenten inzicht in de diverse aspecten van de soennitische en sji’ietische doctrines aan de hand van de bovengenoemde literatuur. In het college ligt de nadruk op een kritische analyse van de modernistische opvattingen van beide auteurs. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het analyseren van de taal en inhoud van de literatuur, zodat de kennis in het religieuze Arabisch aanmerkelijk wordt verdiept.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege met schriftelijke opdrachten (waaronder vertaal- en literatuuropdrachten). Bij dit college wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van Blackboard.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof.

Toelating

De cursus Standaard Arabisch moet zijn afgerond.

Opmerkingen

Dit college heette eerst Moderne Stromingen 2.