Studiegids

nl en

Frans: taalkunde 3

Vak
2009-2010

N.B. colleges t.b.v. dit vak worden tijden academisch jaar 2010-2011 aangeboden: het gaat hier om een van de alternende vakken.

De colleges Taalkunde 3 bieden de studenten een dieper inzicht in de morfologie en de semantiek van het Frans. De morfologie bestudeert de structuur van woorden, de semantiek bestudeert de elementen die bijdragen tot de betekenis van woorden en zinnen. We gaan tijdens het college op zoek naar de regelmatigheden van morfologische en semantische fenomenen. Naast het college wordt door de studenten in zelfstudie kennis gemaakt met de sociolinguïstiek. De studenten maken ondermeer een werkstuk waarin ze sociolinguïstische aspecten van het Frans in een Franstalig land bestuderen, of van een van de minderheidstalen in Frankrijk zelf.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Elke week bereiden de studenten een deel van de stof voor, bij voorkeur in groepsverband. Tijdens het college beantwoordt de docent vragen van de studenten, en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd.

A la carte- en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Leerdoelen

Studenten leren abstracte regels te formuleren voor concrete taalfeiten. Ook krijgen studenten inzicht in de manier waarop taalkundigen een keuze maken tussen verschillende theoretische benaderingen. Bij het onderdeel sociolinguïstiek wordt de student uitgenodigd na te denken over de rol van taal in de maatschappij.

Literatuur

  • Syllabus morfologie (via Blackboard)

  • een aantal hoofdstukken van: Brousseau, A.M. et Y. Roberge. Syntaxe et sémantique du français. Montréal: Fides, 2000 (hoeft niet aangeschaft te worden)

  • exempliers (via Blackboard)

  • nader op te geven literatuur voor sociolinguïstiek

Toetsing

Tentamen en werkstuk

Informatie

Mw. Dr. J.S. Doetjes, mailto:j.doetjes@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Uitgebreide informatie over de cursus wordt via blackboard beschikbaar gemaakt.