Studiegids

nl en

Frans: taalkunde 4

Vak
2009-2010

N.B. colleges t.b.v. dit vak worden tijden academisch jaar 2010-2011 aangeboden: het gaat hier om een van de alternende vakken.

De student krijgt enerzijds een beeld van de breedte van het vak taalkunde en anderzijds inzicht in de methodologie van de taalkundige. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: syntaxis, pragmatiek en de verwerving van het Frans als tweede taal. Naast een grondige bestudering van de empirie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taalkundige analyse van de feiten en de daarbij behorende methodologie.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Elke week bereiden de studenten een deel van de stof voor, bij voorkeur in groepsverband. Tijdens het college beantwoordt de docent vragen van de studenten, en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd.

A la carte- en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Dit college is niet beschikbaar als A la carte onderwijs.

Leerdoelen

Het doel van deze cursus is de studenten voldoende kennis van en inzicht in de methodologie van de Franse taalkunde te geven om hen in staat te stellen tot een zelfstandige en kritische verwerking van wetenschappelijke studies in bijvoorbeeld keuzevakken en scriptie.

Literatuur

Tijdens het college wordt een aantal wetenschappelijke artikelen gelezen.
Overig studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Toetsing

Tentamen en werkstuk

Informatie

Mw. dr. J.S. Doetjes, mailto:j.doetjes@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Uitgebreide informatie over de cursus wordt via Blackboard beschikbaar gemaakt.