Studiegids

nl en

Grondslagen van het islamitische recht

Vak
2009-2010

Doelstelling

  • Een inleiding geven over basisbegrippen die vaak gebruikt worden in de islamitische wetenschap van de grondslagen van het islamitische recht (usûl al-fiqh).

  • Het verwerven van een gedegen kennis van de verschillende thema’s die besproken worden door de specialisten op het gebied van deze wetenschap zoals de bronnen van de islamitische wetgeving, middelen van zelfstandige interpretatie (ijtihâd), etc.

  • Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden wordt tevens aandacht besteden aan de relaties tussen islamitisch recht (fiqh) en haar grondslagen (usûl al-fiqh). Daardoor wordt duidelijk hoe islamitische juristen verschillende conclusies kunnen trekken over hetzelfde onderwerp en met gebruik van hetzelfde bewijs. Tijdens de colleges worden de studenten getraind om zelf deze relaties te kunnen opsporen.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en responsiecollege, 1x per week 2 uur. De docent bespreekt onderdelen van de stof en discussieert met studenten over de bestudeerde literatuur. Studenten zijn verplicht bij het college aanwezig te zijn en actief deel te nemen

Toetsing

Schriftelijk tentamen en referaat.

Literatuur

  • Kamali, Mohammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence, 3de ed., The Islamic Texts Society, Cambridge, 2003

  • Artikelen (worden uitgereikt tijdens het college)

Toelating

Algemene voorkennis van het islamitische recht is vereist.