Studiegids

nl en

Werkcollege Klassieke filosofische en theologische teksten

Vak
2009-2010

De islamitische beschaving kent een rijke filosofische en theologische traditie. De islamitische filosofie en theologie zijn sterk beïnvloed door de Griekse filosofische traditie en vloeien daar feitelijk uit voort. De ontwikkeling van deze disciplines in het islamitische cultuurgebied was sterk gerelateerd aan de bestudering van de religie.
In aansluiting op het hoorcollege ‘Theologie en Filosofie van de islam’ maken de studenten op dit college kennis met klassieke islamitische filosofische en theologische teksten van verschillende auteurs in de oorspronkelijke taal: het Arabisch.

Doelstelling

De studenten worden getraind in het lezen van klassieke islamitische filosofische en theologische teksten in het Arabisch. De studenten worden zo vertrouwd gemaakt met de belangrijkste filosofische en theologische terminologie in het Arabisch aan de hand van tekstfragmenten van verschillende auteurs.

Onderwijsvorm

Werkcollege, 1 x per week 2 uur, waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het uitvoeren van schriftelijke opdrachten (waaronder vertaal- en literatuuropdrachten) verplicht is.
Bij dit college wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van Blackboard.
Aanwezigheid bij en actieve deelname aan het college is verplicht.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de behandelde collegestof.

Literatuur

De studenten krijgen bij het eerste college een reader. Deze reader bevat fragmenten uit verschillende filosofische en theologische werken in het Arabisch.

Toelating

Kennis van het Arabisch is vereist.

Opmerkingen

Dit college sluit aan bij het hoorcollege Filosofie en theologie van de islam.