Studiegids

nl en

Arabisch: religieuze teksten

Vak
2009-2010

Het college Religieuze teksten is een vast en verplicht onderdeel van het college Modern Standaard Arabisch. Het is bestemd voor de eerstejaarsstudenten Islamitische theologie van het Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Het college vormt een belangrijke voorbereiding op het lezen van religieuze teksten in de rest van de studie, zoals op de colleges ‘Teksten uit soennitische en shiitische handboeken’ en ‘Fatwas voor moslims in het Westen’.

Tijdens dit college worden verscheidene teksten gebruikt als instrument voor de uitleg van de grammatica van de Arabische taal.

Onderwijsvorm

Combinatie hoor/werkcollege met lees-, luister-, spreek- en schrijfopdrachten. De student is verplicht op het college aanwezig te zijn en actief te participeren.

Toetsing

De verschillende aspecten van de behandelde stof wordt getoetst aan het eind van het semester.

Literatuur

De studenten ontvangen een reader met daarin de teksten en oefeningen die op college aan bod komen. Bij dit college wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van Blackboard.

Informatie

Bij de docent, A. Oueslati.

Opmerkingen

Aanmelden via blackboard. Deze cursus is verplicht voor eerstejaars BA-studenten Islamitische theologie.