Studiegids

nl en

Tekstlezen Koran en Hadith - werkcollege

Vak
2009-2010

Dit college sluit aan op de hoorcolleges Koran- en Hadithwetenschappen.

Op dit college komen verschillende thema’s uit de Koran- en Hadithwetenschappen aanbod, zoals:

  • Voor de Koran: Asb?an-Nuz?N?kh en Mans? Muhkam en Mutash?h, Mujmal en Mufassal, etc.

  • Voor Hadith: Tadw? al-hadith (“schriftelijke vastlegging van de hadith”) en de kutub al-hadith (“de boeken van de hadith”).

Doelstelling

Er wordt ook aandacht geschonken aan het analyseren van de taal en inhoud van de literatuur, zodat de kennis van de relevante Arabische teksten aanmerkelijk wordt verdiept. Na afronding zijn de studenten bekend met een aantal opvattingen van moslimgeleerden met betrekking tot de Koran- en Hadithwetenschappen.

Onderwijsvorm

Werkcollege: eenmaal per week twee uur, met schriftelijke opdrachten (waaronder vertaal- en literatuuropdrachten). Bij dit college wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van Blackboard. Aanwezigheid bij en actieve deelname aan het college is verplicht.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof.

Literatuur

  • M.K. al-Qattân, _Mabâhith fî ulûm al-Qur‘ân_, Beirut: Manshûrât al-Asr al-Hadîth, 1393 AH [1973 AD] (koran)

  • Subhi al-Sâlih, `_Ulûm al-hadîth wa-mustalahuhu_, Beirut 1999 of later (hadith)

Toelating

Kennis van het Arabisch is vereist.