Studiegids

nl en

Introduction to the Art History of the Netherlands A & B

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Nederland heeft de kunstgeschiedenis verrijkt met internationaal belangrijke kunstenaars en stijlbewegingen. De themacursus Nederlandse Kunst geeft in dertien hoorcolleges een overzicht van beeldende kunst in de Nederlanden vanaf de 15de eeuw tot heden. Karakteristieke aspecten van de Nederlandse kunst en cultuur vormen het uitgangspunt. Aan de hand van chronologisch geordende onderwerpen wordt kunst besproken en geplaatst in een historische en theoretische context. Aan bod komen Vlaamse primitieven als Jan van Eyck en Rogier van der Weyden, belangrijke schilders uit de zestiende eeuw zoals Jeroen Bosch en Pieter Bueghel, de Hollandse Gouden Eeuw met bijzondere aandacht voor stijl, functie en betekenis in beeldende kunst. De cursus behelst bovendien de verschillende gezichten van het modernisme aan het einde van de 19de – begin twintigste eeuw, in het bijzonder Vincent van Gogh, De Stijl en Piet Mondriaan en Cobra.
Deel 1, met cursuscode 5811VKGA1Y omvat de kunstgeschiedenis van de vijftiende en de zestiende eeuw
Deel 2, met de cursuscode 5811VKGB1Y omvat de kunstgeschiedenis van de zeventiende eeuw tot en met het modernisme in de twintigste eeuw.

Leerdoelen

De cursus geeft een overzicht van de artistieke ontwikkelingen vanaf circa 1400 tot en met de 20ste eeuw en verschillende wetenschappelijke benaderingswijzen van beeldende kunst. Tevens wordt inzicht verworven in de cultuurhistorische achtergrond van de beeldende kunst van Nederland.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

Deel 1 en deel 2 worden apart getoetst aan de hand van een schriftelijk tentamen met vijf open vragen over stijlontwikkeling en karakteristieke eigenschappen van stromingen en werk van beroemde kunstenaars aan de hand van afbeeldingen van schilderijen, architectuur en kunstvoorwerpen uit het materiaal op Blackboard.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Daarop zijn te vinden: teksten en beeldmateriaal (geïllustreerde tekst in het Engels en power points die de belangrijkste informatie van de colleges samenvatten) en bovendien voorbeeldvragen.

Literatuur

Teksten en beeldmateriaal op Blackboard (geïllustreerde tekst in het Engels met power points die de belangrijkste informatie samenvatten).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Studiecoördinator: mw. I. Zagar

Opmerkingen