Studiegids

nl en

Spreken/luisteren 1B - Taalverwerving I

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de colleges wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid in alledaagse situaties, via het doen van uiteenlopende spreek- en luisteroefeningen. Een belangrijk aspect is het verbeteren van de uitspraak.

Leerdoelen

Doel van de colleges is de spreek- en luistervaardigheid vergroten. Na afloop van de colleges zijn de deelnemers in staat vlot en adequaat te reageren op een gesprekspartner; ze kunnen een gesprek houden over alledaagse onderwerpen. Daarnaast leren de deelnemers een korte monoloog te houden over een opgegeven onderwerp. Zowel de globale als intensieve luistervaardigheid van de deelnemers wordt in de loop van de colleges vergroot, zodat naast de grote lijnen ook de details van een luistertekst worden begrepen.
In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid gelden de volgende eindtermen: luisteren: B1; gesproken productie: B1; gesproken interactie: A2.

Rooster

Zie het rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Spreken: reageren op uitingen van een spreker; het houden van een monoloog van twee minuten over een opgegeven onderwerp.

  • Luisteren: intensief: invullen van ontbrekende woorden na het beluisteren van een band;
    extensief: beantwoorden van vragen over drie videofragmenten.
    Het cijfer is het gemiddelde van de onderdelen Spreken en Luisteren. Voor beide onderdelen moet minimaal een 6 gehaald worden.

Blackboard

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Syllabus Spreken/luisteren, overig materiaal is beschikbaar via Blackboard.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte onderwijs. Bij voldoende plaatsen wel beschikbaar voor contractonderwijs.

Aanmelden via uSis.

Contact

Bij de studiecoördinator: Mw. i. Zagar

Opmerkingen

Dit college sluit aan bij Spreken/luisteren 1A – Taalverwerving I (DSSL1A).