Studiegids

nl en

Schrijven 1B - Taalverwerving I

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college komen verschillende aspecten van het schrijven aan bod: formeel schrijven, opbouw van een brief, van een betoog, schrijfstijl, etc. Als ondersteuning worden de belangrijkste grammaticale verschijnselen van het Nederlands behandeld. De grammatica wordt direct toegepast in de wekelijkse gevarieerde schrijfopdrachten

Leerdoelen

Schrijven: in termen van het Common European Framework wordt toegewerkt naar het niveau B1 . Bovendien leren de cursisten andere belangrijke aspecten van het schrijven: , de opbouw van een brief of een betoog, spelling, gebruik van woordenboeken etc. De belangrijkste grammaticale regels kunnen worden toegepast.

Rooster

Zie het rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit zinnen die aangevuld moeten worden en enkele korte schrijfopdrachten.

Literatuur

  • Syllabus beschikbaar via Blackboard

  • De Bakker, M. Meijboom, A. Norbart e.a.: Nederlands in hoofdlijnen, praktische grammatica voor anderstaligen, theorieboek en oefenboek (Groningen, 1994).

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Aanmelden via uSis.

Contact

Studiecoördinator: Mw. I. Zagar.