Studiegids

nl en

Cultuur en Maatschappij van Nederland

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college sluit aan bij de ‘Introduction to Dutch Studies’ uit het 1e semester, maar kan wel apart gevolgd worden. In deze cursus komen zeer diverse onderwerpen van de Nederlandse cultuur en maatschappij aan bod. In hoorcolleges gaan we in op de huidige Nederlandse samenleving. Onderwerpen onder meer: staatsinrichting en politiek, onderwijs, sociale zorg, religie en economie. Bovendien wordt een globaal overzicht gegeven van de geschiedenis en literatuur vanaf ongeveer 1500.
Als eerste kennismaking met het doen van literair-historisch onderzoek, bestuderen studenten zelfstandig een (deel van een) literaire tekst in de historische context. Hierover schrijven zij hun BSA-werkstuk van ongeveer 5 pagina’s. Tijdens werkcolleges is tijd voor ondersteuning daarbij.
Ten slotte zijn er dit semester enkele excursies.

Totale studielast is 280 uur. De volgende berekening kan wisselen per student:

 • colleges 10 × 2 = 20 uur

 • excursies 4 × 5 = 20 uur

 • literatuurstudie 120

 • werkstuk 120

Leerdoelen

De student krijgt in dit college:

 • basiskennis van de geschiedenis van Nederland vanaf ongeveer 1500

 • basiskennis van de moderne Nederlandse cultuur en maatschappij en de plaats in een internationale context

 • kennis van enkele belangrijke teksten uit de Nederlandse literatuur sinds 1500 en hun historische context

 • kennis van bibliografische bronnen om zelfstandig vragen op dit gebied te kunnen beantwoorden

 • de vaardigheid om schriftelijk verslag te doen van onderzoek op het gebied van de Nederlandse literatuur

Rooster

Zie het rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen 50%.
Werkstuk 50% (voor een positief BSA-advies moet dit werkstuk voldoende zijn).

Blackboard

Blackboard speelt een belangrijke rol bij dit college. Onder andere voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal etc. Studenten kunnen zich twee weken voor aanvang van het college aanmelden.

Literatuur

 • Mulder, Doedens en Kortlever: Geschiedenis van Nederland, Van prehistorie tot heden. 4e herziene druk, Baarn, 2008. Hieruit hoofdstuk 7 t/m 14.

Overige teksten worden beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator: Mw. I. Zagar
Docent: mw. L. Winkelmolen