Studiegids

nl en

Mondelinge communicatietechnieken - Taalvaardigheid II

Vak 2010-2011

Beschrijving

Het college richt zich op het verbeteren van de spreekvaar¬dig¬heid in academische omgeving.
In het eerste semester oefenen de studenten zich in het houden van referaten aan de hand van actuele Nederlandse onderwerpen, gevolgd door een discussie. Aandacht gaat uit naar formuleervaardigheden als zinsbouw, uitspraak en intonatie, en tevens naar inhoudelijke opbouw en presentatie. De referaten worden digitaal opgenomen met behulp van videostreaming en mede op basis daarvan ge?lueerd.
In het tweede semester houden studenten in blok 3 debatten aan de hand van stellingen over actuele, controversi? onderwerpen volgens de regels van academic debating. Aandacht gaat uit naar formuleervaardigheid, argumentatietechniek en presentatie. In de tweede helft van het semester worden de debattechnieken met behulp van rollenspel toegepast in vergaderingen over vantevoren opgegeven thema’s.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

Taalverwerving I: Spreken/luisteren 2

Leerdoelen

De deelnemers leren hun spreekvaardigheid in academische omgeving te verbeteren.

Studielast

-

Literatuur

  • Teksten op Blackboard
  • Bas Kranenburg en F. ’t Hart, Een goede vergadering. Utrecht/Zutphen, 2004. (Voor het tweede semester)

Toetsing

De beoordeling gebeurt op basis van de gehouden referaten en deelname aan de discussies, debatten en vergaderingen. De aanwezigheid bij deze colleges is verplicht.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Informatie

Bij de studiecoördinator: i.zagar@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het studiemateriaal en voor de onderlinge communicatie.

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands