Studiegids

nl en

Italiaans: De erfenis van Trajanus

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de kernbegrippen en de basisdisciplines van de taalkunde, die geïllustreerd worden aan de hand van de Romaanse talen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Historische inleiding: waar komen de Romaanse talen vandaan?
  2. Fonologie: wat is de klankinventaris van de Romaanse talen en wat zijn karakteristieke eigenschappen daarvan?
  3. Morfologie: uit wat voor basiselementen kan je woorden opbouwen in de Romaanse talen?
  4. Syntaxis: waarin onderscheidt de woordvolgorde van de Romaanse talen zich van andere talen?
  5. Semantiek: hoe zitten betekenisrelaties tussen woorden in elkaar? En wat voor woorden hebben Romaanse talen geleend?
  6. Wat kan je verder nog met taalkunde? Klinisch, computationeel, forensisch psycholinguistiek, 1ste en 2de taalverwerving.

De cursus zal beginnen met een quizvraag: waarom heet deze cursus ‘de erfenis van Trajanus’?

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Reader van Blackboard

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: –
Tweede semester: –

Contact

Prof. dr. J.E.C.V. Rooryck