Studiegids

nl en

Italiaans: Het moderne Italië

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college Cultuurkunde wordt een overzicht gegeven van de Italiaanse geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw. Tijdens het college zullen de gewichtigste historische omstandigheden en gebeurtenissen in chronologische volgorde besproken worden en tevens zullen de belangrijkste aspecten van het sociale en culturele leven de revue passeren.
Ook worden in dit college de belangrijkste ontwikkelingen op politiek, sociaal en cultureel gebied in het Italië vanaf 1945 tot heden besproken. Aan de orde komen onderwerpen als verzet en bevrijding, wederopbouw en politieke omwenteling van de jaren ’90. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan staatsinstellingen en staatsinrichting.

Leerdoelen

Het college heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste aspecten van de Italiaanse geschiedenis van de 19de tot de eerste helft van de 20ste eeuw en van de hedendaagse Italiaanse maatschappij.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open vragen.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard
Op de Blackboardsite kunnen de studenten de volgende zaken vinden:

 • studiemateriaal

 • samenvattingen

 • (proef)vragen die de studenten in staat stellen de stof op doeltreffende wijze te bestuderen

 • proeftentamens

 • de mogelijkheid tot het stellen van tussentijdse vragen aan docent

Literatuur

a) Inleidende Literatuur

 • G. Holmes (edited by), The Oxford illustrated history of Italy, Oxford University press, 2001

b) Secundaire Literatuur

 • D. Mack Smith, Francesco De Sanctis: the politics of a literary critic, in

 • J.A.Davis, P.Ginsborg, editors, Society and Politics in the Age of the Risorgimento, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp.251-270.

 • R. Grew, Catholicism in a changing Italy, in E.R.Tannenbaum, E.P.Noether, editors, Modern Italy: A Topical History Since 1861, New York, New York University Press, 1974, pp.255-273.

 • J.Horn. E. Sira, Het Italiaanse Fascisme: opkomst, overwinning, konsolidering en ondergang, Assen, van Gorcum, 1980, pp. 1-8;pp. 70-92.

c)

 • P.Ginsborg, A history of contemporary Italy: society and politics, 1943-1988, London, Penguin, 1990

Aanmelden

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van “A la carte onderwijs” willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van “Contractonderwijs” willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mw. drs. A.M. Domburg-Sancristoforo

Opmerkingen

Overzicht
Italië in de 19de eeuw: Risorgimento, de eerste stappen naar de politieke eenwording.
De Italiaanse Staat 4.
Italië rond de eeuwwisseling.
Fascisme en oorlog:Italië jaren 45-50
Italië jaren 60-70.
Italië jaren 80-90.
Italië vanaf de jaren ’90
Het huidige Italië: instituties en politiek