Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid Ic

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs worden taalactiviteiten (receptief en productief) uitgevoerd met het doel de communicatieve taalcompetenties te ontwikkelen. Studenten worden gevraagd teksten die betrekking hebben tot onderwerpen in bepaalde domeinen, te gebruiken en te produceren. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over de linguïstische competenties: grammatica, lexicon, fonologie, etc.; sociolinguïstische competenties: sociaal-culturele aspecten relevant voor het taalgebruik;
pragmatische competenties: beurten nemen, thematische ontwikkeling, coherentie en cohesie, etc.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus aan het einde van het eerste jaar de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:
Luisteren: B1
Lezen: B1
Gesproken interactie: A2/B1
Gesproken productie: B1
Schrijven: A2

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van het eerste jaar is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.
Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van veertig thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en 10 uur zelfstudie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Valutazione:
Test 1: vale il 20% 25-02-2011
Test 2: vale il 30% 11-03-2011
Test 3: vale il 50% 18-03-2011
Herkansing vale il 100% 24-03-2011

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • M. Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 3, libro di classe; libro di casa (met bijbehorende CD of cassette); COMPITO4 online; aanvullend materiaal via Blackboard.

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Rete2 unità 8-15 + Rete3 unità 1-3

  • Programma test 1: 24-02-2011 – (Rete1+Rete2 unità 1-7)+ Rete2 unità 8-13 (digitale)

  • Programma test 2: 10-03-2011 – (Rete1+Rete2 unità 1-13)+ Rete2 unità 14-15 + Rete3 unità 1 (digitale)

  • Programma test 3: 17-03-2011 – (Rete1+Rete2+Rete3 unità 1) + Rete3 unità 2-3 (digitale)