Studiegids

nl en

Inleiding in de Ruslandkunde

Vak 2010-2011

Ruslandkunde is bij uitstek een interdisciplinaire studie, waarbij de student leert vanuit verschillende invalshoeken naar het studieobject Rusland te kijken en leert een afgewogen oordeel te vellen over de ontwikkelingen in Rusland. Dat betekent dat de student vertrouwd moet raken met het denken vanuit verschillende disciplines en in staat moet zijn deze met elkaar te verbinden.
In dit college willen we laten zien hoe vanuit verschillende invalshoeken naar Rusland gekeken kan worden. We zullen ons omwille van de inleidende aard van het college vooral richten op de ontwikkelingen in Rusland rond en na 1991. Dat betekent dat we vooral aandacht zullen besteden aan de vraagstukken van transitie zoals die in de verschillende disciplines geformuleerd worden.
In de politieke wetenschap gaat het in dit verband met name om de besluitvormingsmechanismen in de samenleving; bij economie is het centrale thema de aanwending van schaarse alternatief aanwendbare middelen; terwijl het recht draait om de formele vastlegging van afspraken in de samenleving.
In de collegereeks zullen we ons richten op enkele belangrijke ontwikkelingen in de transitie, te weten: de neergang van Gorbatsjov en de opkomst van Jeltsin; de grote hervormingsagenda, de privatiseringen en de rol van de staat met name onder Putin.

Rooster

Voor data, tijden en zalen: controleer altijd het rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

De student kennis laten maken met enkele basisbegrippen waarmee de disciplinevakken in de Ruslandkunde het studie-object analyseren, alsmede een ‘helicopter view’ te bieden van de maatschappelijke ontwikkelingen in Rusland.

Literatuur

Steven Rosefielde, Stefan Hendlund Russia since 1980 , Cambridge University Press, 2009.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essay-vragen.

Informatie

Bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma

Blackboard/webpagina

Neen

Overzicht

Zie beschrijving