Studiegids

nl en

Italiaans: La tradizione novellistica

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Het college behandelt het genre van de novelle, in het bijzonder de Decameron van Boccaccio. Aan de hand van een reader met artikelen en een representatieve keuze van novelles uit de 12e tot en met de 16e eeuw, zal worden ingegaan op de bronnen en het fortuin van de Decameron. Tevens zullen enkele novellen van Boccaccio, Sacchetti, Bandello, Sercambi e.a. worden gelezen en voorzien van commentaar.

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

  • Giovanni Boccaccio, Decameron (complete editie/geen schooleditie!)

  • Reader

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van “Contractonderwijs” willen volgen (met tentamen) vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Mw. dr. M.J.J.P. Otten-Heijkant