Studiegids

nl en

Italiaans: BA-eindwerkstuk (uitwerking)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk sluit aan bij één van de specialismen van de Opleiding Italiaanse taal- en Letterkunde, te weten: de letterkunde van de Middeleeuwen en de Renaissance, moderne letterkunde, historische taalkunde en moderne taalkunde.
De student kiest (tijdig!) een onderwerp uit een van bovenstaande vakgebieden.

Om te vermijden dat de student te laat aan het BA-eindwerkstuk begint, is het van belang dat de student zich al vroeg (voor de aanvang van het derde studiejaar) oriënteert op een onderwerp en dienaangaande concrete afspraken maakt.

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Begeleide zelfstudie.

Toetsing

BA-eindwerkstukken worden gezamenlijk beoordeeld door de scriptiebegeleider en een tweede lezer.
Van het BA-eindwerkstuk dienen twee exemplaren te worden ingeleverd; één voor de docent en één die later wordt teruggegeven aan de student.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Inleidende literatuur: U. Eco, Come si fa una tesi de laurea.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator: E.M.T. Poolman

Opmerkingen

N.B. 1: De student dient een goede studieplanning te maken en, voor wat betreft de datum van inlevering van het BA-eindwerkstuk, rekening te houden met de onderwijsvrije perioden (zie de jaarindeling op de universiteitswebsite.).
N.B. 2: Wordt de studie afgerond voor 1 september, maar valt de buluitreiking in september, dan kan inschrijving voor het nieuwe studiejaar achterwege blijven. De studiefinanciering vervalt dan per 1 september.
N.B. 3: De bachelorstudie kan pas worden afgerond als, naast alle andere verplichte studieonderdelen, ook het BA-eindwerkstuk is beoordeeld met een voldoende (6) of hoger.
De laatste inleverdatum van het BA-eindwerkstuk is eind juni.
N.B. 4: Kijk voor de regelingen m.b.t. het BA-eindwerkstuk op: http://www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/regelingen-algemeen.html