Studiegids

nl en

Literatuurwetenschap: Tekstanalyse 2: Theater- en Filmanalyse

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college beoogt aan te leren hoe men dramateksten en films kan analyseren om ze uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren. Dat is alleen mogelijk indien we de interpretatie van de tekst proberen uit te stellen door eerst meer informatieve elementen in de tekst te verzamelen. De nadruk ligt daarom op het leren van en oefenen met tekstanalytische begrippen. We zullen daarbij voortbouwen op het tijdens “Tekstanalyse 1: Proza en Poëzie” ontwikkelde begrippenapparaat. Tijdens de eerste helft van de collegreeks staat drama centraal. We zullen onze analytische blik dan richten op drie klassieke toneelstukken: Sophokles’ Antigone, Molière’s Don Juan en Brecht’s Mutter Courage. Tijdens de tweede helft van het semester zullen Eisenstein’s Potemkin, Wilder’s Sunset Boulevard en Resnais’s Hiroshima mon Amour onder het tekstanalytische fileermes worden genomen.

Leerdoelen

Dramateksten en films kunnen analyseren om ze uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren; het geduld en de vaardigheid hebben om te kunnen close readen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Twee papers

Blackboard

Literatuur

  • Peter Verstraten, Handboek Filmnarratologie, Nijmegen: Vantilt, 2006;

  • en nader bekend te maken handboek drama analyse.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis).

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier vinden.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij Eefje Broere (tel. 071 527 6485).

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc. 5543B3005H

Contact

Y. Horsman of bij het secretariaat op de Van Wijkplaats 3.

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Literatuurwetenschap