Studiegids

nl en

Frans: Inleiding Franse Letterkunde II (19e/20e eeuw)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Er wordt een historisch overzicht gegeven van de Franse letterkunde, van de 19e en 20e eeuw, aan de hand van representatieve teksten die gelezen en bestudeerd moeten worden. Zo komt de 19e eeuw aan bod met stromingen als de Romantiek (Chateaubriand, Hugo) en het Symbolisme (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) en wordt er van de 20e eeuw onder andere het Surrealisme (Breton), het Existentialisme (Sartre, Camus) en het Théâtre de l’Absurde (Ionesco) bestudeerd.

Leerdoelen

In in het college Letterkunde II verwerft de student een overzicht van belangrijke stromingen en auteurs in de Franse literatuur van de 19e en 20e eeuw, en leert teksten van deze auteurs lezen en analyseren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Literatuur

Aangezien de eerder vermelde handboeken

  • Dominique Rincé, Bernard Lecherbonnier, Littérature. Textes et documents XIXe siècle , Paris, Nathan, 1986

  • Bernard Lecherbonnier (e.a.), Littérature. Textes et documents XXe siècle, Paris, Nathan, 1986
    uitverkocht zijn dient onderstaand handboek aangeschaft te worden

  • Claude Bouthier, Christophe Desaintghislain e.a, Mille ans de littérature française , Nathan, 2003.

Teksten:

  • Flaubert: Trois contes (Folio Plus Classiques)

  • Camus: L’Etranger (Gallimard Folio)

Aanmelden

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Aanmelden via uSis.
Deadlines voor inschrijving:

  • Eerste semester: –

  • Tweede semester: –

Contact

Mw. dr. A. Schulte Nordholt