Studiegids

nl en

Frans: Schriftelijke taalvaardigheid II (STV II)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Het college bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grammaire et vocabulaire (Outils)

 • Lees- en schrijfvaardigheid (Ecrit)

 • Logigram (verplicht in zelfstudie)

Leerdoelen

 • Outils: B2

 • Ecrit: B2

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen

N.B.:

 1. Outils: schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen. 10% van het eindcijfer wordt bepaald op grond van ‘contrôle continu’ d.w.z.: actieve participatie, tijdige inlevering van een aantal opdrachten, oefenen met Logigram (in zelfstudie).
 2. Ecrit: a. Leesvaardigheid (Comprehension écrite): schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen; b. Dissertation: geen tentamen, maar testimonium op basis van aanwezigheid, actieve deelname en tijdig inleveren schriftelijk werk.

Tentamens en weging STV II
Tentamen: Mei/juni, herkansing: augustus
Weging: Outils: 3/Ecrit: 2

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • J. Girardet, L. Frérot, Panorama 3, Livre de l‘élève, CLE International, Paris 1997, ISBN 209 033732-X

 • J. Girardet,Panorama 3, Cahier d’exercices, CLE International, Paris 1997, ISBN 209 033732-X

 • B. Dijkzeul, M. Dijkzeul, Grammaire Essentielle, Nijgh Versluys, Baarn 1e druk 1997. ISBN 90 6049 475 XT.

 • Miquel, Vocabulaire progressif du français, Débutants + corrigés, Livre de l‘élève, Clé International, 2009 ISBN : 978-2-09-033878-2

 • Mots actuels mis en contexte, Intertaal 43007 ISBN: 978-905451478-7

 • Coll. Bescherelle, La conjugaison pour tous , Parijs, Bescherelle, ISBN 9782218922636

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Aanmelden via uSis.
Deadlines voor inschrijving:

 • Eerste semester: –

 • Tweede semester: –

Contact

Dr. J.M.M. Houppermans
mw. dr. K. Sanchez
Prof. dr. P.J. Smith