Studiegids

nl en

Propedeuse TC 2 (Themacollege 2)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Het Themacollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis. Om organisatorische redenen zijn studenten niet vrij in het kiezen van het themacollege.

Beschrijving

In Themacollege 2 schrijven studenten onder begeleiding van een docent zelfstandig een werkstuk.

Leerdoelen

Het college is gericht op het grotendeels zelfstandig schrijven van een werkstuk. In Themacollege 2 komen onder meer de formulering van een vraagstelling, het uitwerken van een literatuurlijst en het maken van een werkstukopzet aan bod

Rooster

voor deeltijdstudenten wordt het tweede themacollege in het derde [=eerste] semester gegeven), zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk (deadline wordt z.s.m. bekend gemaakt)

Het werkstuk telt maximaal 5000 woorden (ca. 12 pagina’s) en is gebaseerd op maximaal 500 pagina’s secundaire literatuur. Daarnaast kan op het college enige aanvullende literatuur worden behandeld.

Blackboard

Het college wordt ondersteund door een uitgebreide blackboard-module.

Literatuur

  • P. de Buck e.a., Zoeken en Schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (8ste druk; Haarlem 1996; of latere druk).

  • J. Renkema, Schrijfwijzer (ISBN 9012090237; 4de druk 2002; eerdere drukken niet toegestaan).

  • Syllabus Themacollege Plus (t.z.t. verkrijgbaar bij Studiepunt Geesteswetenschappen)

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij mw. E.C. Munter (studiecoördinaat).

Informatie

Bij de docent van het Themacollege.

Opmerkingen

Het thema wordt in het eerste college bekend gemaakt; daarna vindt een klein aantal verdere bijeenkomsten plaats waarin de opdrachten worden besproken. De student levert zijn literatuurlijst, zijn vraagstelling en zijn werkstukopzet bij de docent in. De resultaten komen op het college aan de orde. Voor Themacollege 2 moet de student de literatuur zelf verzamelen op basis van aanwijzingen van de docent.