Studiegids

nl en

Van Oudheid naar Middeleeuwen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

De overgang van Oudheid naar Middeleeuwen is een veelzijdig proces dat op zich verschillende terreinen afspeelt. ‘Oudheid’ en ‘Middeleeuwen’ zijn begrippen van de historicus, die het verleden in perioden indeelt. Hoewel de tijdgenoten zich soms wel en soms niet van verregaande veranderingen bewust waren, is het de distantie van de historicus die de grote lijnen van de periodisering trekt. Daarmee is die periodisering altijd een interpretatie van het verleden en dus per definitie discutabel. In dit hoorcollege zullen verscheidene docenten die transformatie van Oudheid naar Middeleeuwen interpreteren in een reeks colleges:

 1. Inleiding, Periodisering. De Pirenne-these (Dr H.W. Singor)
 2. Germaanse koninkrijken op Romeinse bodem, 5de – 6de eeuw (Dr F.G. Naerebout)
 3. Het Oost-Romeinse Rijk, 5de – 6de eeuw (Dr F.G. Naerebout)
 4. Sociaal-economische ontwikkelingen: geld en monetaire economie (Prof. L. de Ligt)
 5. Sociaal-economische ontwikkelingen: de steden (Prof. P.C.M. Hoppenbrouwers)
 6. Sociaal-economische ontwikkelingen: landbouw en (groot)grondbezit (Prof. P.C.M. Hoppenbrouwers)
 7. Een nieuwe christelijke orde: Kerk, dogma en politiek (Dr H.W. Singor)
 8. Een nieuwe christelijke orde: asceten, heiligen en relikwieën (Dr H.W. Singor)
 9. De komst van de islam: veroveringen in de 7de eeuw (Prof. P. Sijpesteijn)
 10. De islamitische Middellandse Zee in de 7de eeuw (Prof. P. Sijpesteijn)
 11. Het Germaanse westen in de 7de eeuw (Dr F.G. Naerebout)
 12. Het Byzantijnse oosten in de 7de eeuw (Dr H.W. Singor)

Leerdoelen

Kennis van de hoofdlijnen van de geschiedenis van het Middellandse Zeegebied in de periode 4e – 7de eeuw en van de belangrijkste veranderingen die zich op enkele terreinen voltrokken, alsmede inzicht in de problematiek van de periodisering en in een aantal daarbij door historici ingenomen standpunten.

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

Ja, beperkt (opgegeven literatuur, rooster e.d. op Blackboard).

Literatuur

De literatuur wordt op het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

E-mail: Dr H.W. Singor