Studiegids

nl en

Jeanne d’Arc

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Jeanne d’Arc (1412-1431), het boerenmeisje dat Frankrijk redde en door de Engelsen op de brandstapel werd gebracht, is al eeuwenlang een van de meestbesproken vrouwen uit de wereldgeschiedenis. Aan de hand van een recente biografie en een handzame vertaling van het tegen haar gevoerde proces gaan we in dit college na hoe dat komt. Daarvoor moeten we niet alleen aandacht besteden aan de politieke en militaire omstandigheden in het vijftiende-eeuwse Frankrijk (de Honderjarige Oorlog) en haar optreden daarin, maar ook aan het vrouwbeeld, de visie op religieuze ervaringen en profetieën, de werking van kerkelijke rechtbanken, de betrouwbaarheid van procesverslagen en de ontluiking van nationale gevoelens. Om haar mythische status te kunnen begrijpen, moeten we tenslotte ook de beeldvorming uit later eeuwen aan de orde stellen, in literatuur en visuele media, inclusief de film.

Leerdoelen

De student heeft:

  • kennis van politieke, militaire en religieuze structuren in de laatmiddeleeuwse samenleving;

  • inzicht in de werking van politieke, militaire en religieuze processen in de laatmiddeleeuwse samenleving;

  • de vaardigheid laatmiddeleeuwse en moderne beeldvorming te herkennen en te analyseren.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

Ja, Voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Voor 5 ECTS:

  • Taylor, Larissa Juliet, The virgin warrior. The life and death of Joan of Arc, Yale University Press (New Haven 2009). ISBN 978-0-300-11458-4.

  • Hobbins, Daniel, The Trial of Joan of Arc, Harvard Uinversity Press (Cambridge MA 2005). ISBN 0-647-01894-X.

  • Fraioli, Deborah, Joan of Arc. The Early debate, (Rochester 2000). ISBN 0-851-15572-3.

Uitbreiding naar 10 ECTS:

  • Allmand, C.T., The Hundred Years War: England and France at War c. 1300-c. 1450, Cambridge medieval textbooks (Cambridge 2001), ISBN 0 521 31923 4.

  • Beaune, Colette, The birth of an ideology. Myths and symbols of nation in late-medieval France, University of California Press 1991. ISBN 10-0520059417 / 13-978-0520059412; oorspronkelijk: Naissance de la nation France, Gallimard (Parijs 1985), ISBN 2070703894.

  • DeVries, Kelly, Joan of Arc. A military leader (Stroud 1999). ISBN 0-7509-1805-5.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Contact

E-mail: Dr. A. Janse of Tel: 071-5272718