Studiegids

nl en

Taal in gebruik

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Taal is niet alleen een middel om informatie over te dragen, je kunt er ook dingen mee doen. Met taal kun je handelingen verrichten, zoals een belofte doen, een advies geven en een vergadering openen; het is zelfs moeilijk voorstelbaar hoe we dit soort handelingen zonder taal zouden kunnen verrichten. In dit college worden verschillende aspecten van handelen met taal bestudeerd. Als eerste komt de theorie over taal en handelen aan de orde. Daarbij analyseren we taalhandelingen en besteden we aandacht aan indirect taalgebruik. Vervolgens bestuderen we toepassingen van de theorie in tekst- en gespreksanalyse. Taalgebruikers handelen niet in het luchtledige, maar stemmen hun bijdragen af op degene(n) met wie ze communiceren. Aan die afstemming liggen bepaalde principes en conventies ten grondslag, die van belang zijn bij de interpretatie van talig handelen. Ten slotte bekijken we welke consequenties het handelingskarakter van taal heeft voor de psychologische verwerking van indirect taalgebruik en voor het taalsysteem (de woordenschat en de grammatica). Wat is precies de relatie tussen taalhandelingen en de talige vorm van uitingen? En hoe leren kinderen taal-in-gebruik?

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in theorieën over taalgebruik en conversaties.

  • Kennis van en inzicht in theorieën over de productie en verwerking van taalgebruik en conversaties.

  • Kennis van de gevolgen die taalgebruik heeft voor het taalsysteem en andersom.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens. Beide cijfers tellen even zwaar. Een deelcijfer lager dan een 5 moet worden herkanst. Voor beide deeltoetsen moet minimaal een 4,0 zijn behaald om te mogen deelnemen aan de herkansing.

Blackboard

Het programma, de opdrachten en de literatuur staan op Blackboard.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

Via uSis.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Dr. R. (Ronny) Boogaart.

Opmerkingen

Onderdelen in het programma:

  • Taalhandelingstheorie en psycholinguistiek

  • Gespreksanalyse en beleefdheidstheorie

  • Taalgebruik en taalsysteem, inclusief taalverwerving