Studiegids

nl en

Analyse en interpretatie van proza en poëzie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Een eerste introductie van gangbare termen en begrippen. Praktische oefening aan de hand van gedichten en een nader te bepalen roman of kort verhaal.

Leerdoelen

De student kan aan het eind van de cursus poëzie en proza analyseren en interpreteren met behulp van het in Literair mechaniek aangeboden instrumentariumh3. Onderwijsvorm

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Twee schriftelijk tentamens (poëzie en proza) met open vragen, die beide voor 50% meetellen voor het eindcijfer.
Voor beide tentamens moet minimaal een 4,0 zijn behaald om te mogen deelnemen aan de herkansing.

Blackboard

Ja, voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • Tijdens het college wordt gebruik gemaakt van de tweede, herziene druk (het groene boek) van Erica van Boven en Gillis Dorleijn: Literair mechaniek, Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten (2003).

  • Daarnaast komen op het college diverse door de docent uitgedeelde gedichten aan bod.

. J.C.Bloem: Media vita

· M. Nijhoff: Vormen & Nieuwe Gedichten

· Hugo Claus: De Metsiers

· Renate Dorrestein: Een hart van steen

· Frederik van Eeden: Van de koele meren des doods

· Nicolaas Matsier: Gesloten huis

· Nescio: Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes

· G. Reve: Werther Nieland

· G. Reve: De avonden

· W.F. Hermans: Paranoia

· S. Vestdijk: De kellner en de levenden

Aanmelden

Via uSis

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.
Aanmelden voor Contractonderwijs

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Meer informatie bij drs. S. Fagel