Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

De economie van Rusland

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college zullen we een begrippen apparaat opbouwen waarmee we de economische ontwikkelingen in het hedendaagse Rusland kunnen analyseren. Deze begrippen worden toegepast op de economische ontwikkelingen in de Sovjet-Unie en Rusland.

Leerdoelen

De doelstelling van de cursus is studenten voldoende kennis mee te geven voor een redelijk begrip van de economische problemen in het hedendaagse Rusland. Daartoe dienen zij kennis te maken met de basisbegrippen van de economische wetenschap; de instituties en de gedragspatronen van het economisch stelsel van de Sovjet-Unie; de problematiek van de economische transitie en de recente economische ontwikkelingen in Rusland.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toetsing

Het tentamencijfer is het gemiddelde van het resultaat van het schriftelijke tentamen met open vragen en het totaal resultaat van een drietal schriftelijke opdrachten.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

Aanmelden

Via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent Dr. J.F. de Kort