Studiegids

nl en

Frans: Baudelaire (keuze)séminaire

Vak
2010-2011

Toegangseisen

  • hoofdvakstudenten Frans: propedeuse Frans

  • anderen: een propedeuse in een ander vak, college in het Frans kunnen volgen en Franse teksten vlot kunnen lezen. Het werkstuk kan eventueel in het Engels of NL geschreven worden

Beschrijving

Baudelaire is de grootste Franse dichter van de 19e eeuw. Zijn beroemde bundel Les fleurs du mal staat met één voet in de Romantiek en met de andere in de moderne tijd. In dit college gaan we niet alleen deze alom geliefde gedichten lezen en analyseren, maar ook Le Spleen de Paris, waarmee hij het genre van het prozagedicht op de kaart zette. Daarnaast zullen we kennis maken met een minder bekende kant van Baudelaire: zijn werk als kunstcriticus en essayist. Als verslaggever van de jaarlijkse ‘Salons’ was hij een van de pleitbezorgers van destijds controversiële schilders als Delacroix en Courbet; daarnaast vroeg hij aandacht voor vernieuwende componisten (Wagner) en schrijvers (Edgar Allan Poe, die hij ook vertaalde). Baudelaire’s kunstkritiek is niet los te zien van zijn gedichten, die meer dan eens door een schilderij geïnspireerd werden, en waar dezelfde kunstopvatting tot uiting komt.

Leerdoelen

  • kennis van achtergronden en poëzieopvatting van Baudelaire

  • kennis van en inzicht in de voornaamste teksten uit de twee genoemde bundels

  • oefening in poëzieanalyse en kennis van de instrumenten daarvan

  • kennis van de esthetica van Baudelaire.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm:

werkcollege

Toetsing

presentatie + werkstuk.

Blackboard

ja, voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en opdrachten.

Literatuur

Aan te schaffen literatuur:
Baudelaire:

  • Les fleurs du mal (Gallimard Poésie)

  • Le Spleen de Paris/Petits poèmes en prose (Gallimard Poésie)

  • Ecrits sur l’ art (Le livre de poche).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact:

mw. A. Schulte Nordholt

Opmerkingen

Geen.