Studiegids

nl en

Afrikaanse Literatuur: Romans, Conflict en Dialoog

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Het college is open ook voor 1e en 2e jaarsstudenten. Hogere eisen worden gesteld aan 2e jaarstudenten.

Beschrijving

In dit college wordt gekeken naar (meesteer)werken van Afrikaanse literatuur en de bijbehorende visies en opvattingen over Afrikaanse maatschappijen. Dialoog en conflicten tussen sociale groepen in Afrika en in de Afrikaanse diaspora komen aan bod.
We zullen maatschappelijke kwesties bespreken, zoals armoede, gender en etniciteit, maar ook existentiële vragen over dood en leven, lijden en genieten, mooi en lelijk, die uit verschillende perspectieven in Afrikaanse romans ter discussie komen te staan.

Leerdoelen

Studenten verwerven 1. kennis van de periodisering en literaire kenmerken van Afrikaanse literatuur
2. kennis van en kritiek op de tweedeling moderniteit/traditie en geciviliseerd/ongeciviliseerd, die belangrijk is in de context van Afrikaanse studies
3. basis vaardigheden die studenten in staat stellen literaire teksten te analyseren
4. presentatie en schrijfvaardigheden.

Rooster

Blok 3. Zie rooster op website TCA (Talen en culturen van Afrika).
Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • take home-tentamen

 • werkstuk, paper e.d.

 • referaat

 • mondelinge presentatie

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard?
JA: Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, studiemateriaal, power point presentaties van de docent, announcements.

Literatuur

Op Blackboard en in de collegemap vind je de artikelen te lezen vóór het college (collegemap: hal van de TCA vakgroep, gebouw 1166, eerste verdieping, rechts). Voorbeeld:

 • Bouazza, H. “De verloren zoon”, De voeten van Abdullah, 1996: 119-132 and

 • Bal, M., “Actors” and “Filling In the Outline”, Narratology, Toronto Press, Toronto/Buffalo/London 1985, pp.23-31, 86-89.

 • Bal, M. Narratology, 1985, Chapter 3 and

 • Merolla, D., Deceitful Origins and Dogget Roots: Dutch Literary Space and Moroccan Immigration, n D.Bryceson and U.Vuorela (Eds.),

 • Forging New European frontiers: Transnational Families and Their Global Networks, Berg, Oxford/New York, 2002: 103-123.

 • Chinua Achebe: Things Fall Apart, 1958, (at least chapts 1-7, 13, and 20-25) and Snyder, C., The Possibilites and Pitfall of Ethnographic Readings (etc), College Literature 35.2, 2008, 154-174.

 • Mariama Ba: So long a letter, Transl., Heinemann, Oxford, 1981; and Stratton, F. African literature and the politics of gender, Routledge, London, 1994 : Chapt. 6.

 • F. Touati, Desperate Spring, 1980. Chapters: 1-5, 8, 12, 13, 19-21. and Merolla, D. Dangerous Love and other perils […], in S.Gerhmann and M.Gilzmer (Eds), Geschlecterordnungen in Nordafrika […], Kinzelback, Mainz, 2008.

 • Tsitsi Dangaremba: Nervous Conditions, Ayeba, UK, 1988; reading: C.Okwonkwo, Space Matters: form and narrative in Tsitsi Dangaremba’s Nervous Conditions, Research in African Literatures, vol. 34, no. 2, 2003: 53-74

 • Ben Okri: The famished road , Jonathan Cape, London: 1991; Hawley, John C., ‘Ben Okri’s Spirit Child: Abiku Migration and Post-modernity’, Research in African Literatures 26.1 (Spring 1995), pp. 30-39.

 • Alaa Al Aswany: The Yacoubin Building, The American Univ. in Cairo P., Cairo, New York, 2004. Zie book reviews on Blackboard

 • Francis Nyamnioh, Married but available, Langaa publisher, Cameroon, 2009; D.J.Smith, Managing men, marriage and modern love, Love in Africa (Cole and Thomas eds), 2009: 157-180. Zie book reviews on Blackboard

Aanmelden

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

uSis

Contact

Dr. Daniela Merolla

Opmerkingen