Studiegids

nl en

Swahili 1

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het Swahili is een Bantoetaal die in de landen van Oost-Afrika, zoals Kenia en Tanzania de nationale taal is. Swahili wordt ook gesproken in Ruanda en Burundi, en is een van de vier belangrijkste voertalen van de Democratische Republiek Congo. Er zijn naar schatting 50 miljoen sprekers en de taal wordt in alle gebieden van het persoonlijke en openbare leven gebruikt. Het Swahili is de meest onderwezen Afrikaanse taal, naast het Arabisch, aan niet-Afrikaanse universiteiten. Er is elk jaar grote belangstelling voor deze cursus, ook van studenten die niet TCA studeren. De cursus wordt vier uur per week gegeven waarvan éen a twee uur in het talenlaboratorium.

Leerdoelen

De cursus verschaft praktische taalvaardigheden op beginnersniveau en een algemeen inzicht in de structuur van deze taal. Het doel van de cursus Swahili 1 & 2 is om een gesprek in het Swahili op een elementair niveau te kunnen voeren, de belangrijke grammaticale structuren begrijpen en beheersen en een eenvoudige tekst te kunnen lezen. Bij de cursus worden een leerboek en bijbehorende banden gebruikt.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege, gedeeltelijk met talenpracticum

Toetsing

Mondeling en schriftelijk (deel)tentamen; werkopdrachten en oefeningen tellen mee.
Deeltentamens vinden plaats in de toetsweken van oktober en december. Het schriftelijke eindtentamen vindt in de derde week van januari plaats. De herkansing is eind februari/begin maart.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Thomas J. Hinnebusch and Sarah M. Mirza: Swahili: a foundation for speaking, reading and writing. University Press of America, 1997

Aanvullende grammatica en eenvoudige boekjes worden op college bekendgemaakt.

Aanmelden

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

uSis

Contact

Docent

Opmerkingen

N.v.t