Studiegids

nl en

Fonologie 1

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college staan praktische analyse en beschrijving van een klanksysteem van een (Afrikaanse) taal centraal. Allereerst wordt aandacht besteed aan begripsvorming en de methodologie voor een fonologische analyse. Dit deel wordt afgesloten met een schriftelijke toets. In het tweede blok werken de studenten onder begeleiding aan de analyse van het klanksysteem van een Afrikaanse taal en moeten zij hiervan als eindwerkstuk een fonologische beschrijving maken.

Leerdoelen

Deze cursus heeft tot doel de studenten een praktische methodologie te leren die gebruikt kan worden bij de analyse van het klanksysteem van een taal.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

Aan het einde van blok 1 een schriftelijke toets; gedurende blok 2 een fonologische beschrijving maken van een Afrikaanse taal

Blackboard

nee

Literatuur

opgave tijdens college

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent: Dr. C.C. (Claartje) Levelt

Opmerkingen

In het eerste blok worden de verschillende onderwerpen behandeld voor de begripsvorming: Wat is Fonologie? Lettergreep-, morfeem- en wortel-structuren. Contrast. Phonotactics. Complementaire distributie. Allofonie. Variatie. Neutralisatie. Morfofonologie. Klinkerharmonie. Toon. De studenten onderzoeken aan de hand van een gedocumenteerde taal hoe deze onderwerpen behandeld zijn. Tevens wordt de praktische methodologie van klankanalyse besproken en in het tweede blok in praktijk gebracht met een Afrikaanse taal.