Studiegids

nl en

Afrikaanse teksten: lezen en discussie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Kennis van literaire analyse (eerstejaarscolleges van Afrikaanse literatuur, Literatuurwetenschap enz).

Het college is open voor 2e en 3e jaarsstudenten. Hogere eisen worden gesteld aan 3e jaarstudenten.

Beschrijving

De literatuurlijst van Afrikaanse teksten bestaat uit werken die belangwekkend zijn in het gebied van Afrikaanse studies. Alle studenten lezen dezelfde lijst en komen bijeen om over deze boeken te praten nadat eenieder daar individueel op heeft zitten lezen. Voor niet-Afrikanisten: een korte referaat van Schipper, M., Inleiding, Afrikaanse letterkunde, wordt vereist.

Studenten voorbereiden voor de presentatie en discussie met de docent en de co-studenten. Het tentamen bestaat uit de (studenten) presentaties en de discussie met een docent over deze boeken. Studenten moeten verder een werkstuk voor elke bestudeerde tekst indienen.

Leerdoelen

Studenten verwerven

  1. bekendheid van een aantal Afrikaanse fictie en non-fictie teksten die belangrijk zijn voor actuele discussies in Afrikaanse studies
  2. oefening van verworven vaardigheden om literaire teksten te analyseren
  3. presentatie en schrijfvaardigheden.
  4. de studenten die het eerstejaarscollege over Afrikaanse romans hebben gevolgen, breiden hun kennis van Afrikaanse literatuur verder uit.

Rooster

Een keer per week gedurende blok 1 en 2. Zie rooster op website TCA (Talen en culturen van Afrika).

Collegerooster

Onderwijsvorm

Zelfwerkzaamheid en werkgropsvergaderingen met co-studenten en docenten

Toetsing

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard? JA

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, studiemateriaal, power point presentaties van de docent, announcements.

Literatuur

Op Blackboard en in de collegemap vind je de informatie over boeken en artikelen te lezen vóór het college (collegemap: hal van de TCA vakgroep, gebouw 1166, eerste verdieping, rechts). Voorbeeld:

  • A. Forna, Ancestor Stones

  • F. Diomé, The belly of the Atlantic

  • M.G. Vassanji. The In-Between World of Vikram Lall

  • Shostak, M. Nisa, the life and words of a !Kung woman

Aanmelden

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

uSis

Contact

Dr. Daniela Merolla

Opmerkingen

The course language can be English on request