Studiegids

nl en

BA-werkstuk

Vak
2010-2011

Toegangseisen

De vakken van het eerste en het tweede jaar moeten afgerond zijn.

Beschrijving

Ter afsluiting van het BA-programma Nederlandkunde schrijft de student zelfstandig een werkstuk dat aansluit bij een van de werkcolleges in de gekozen specialisatie. Er zijn in het BA-programma Nederlandkunde vier specialisaties: Nederlandse letterkunde, taalkunde, geschiedenis en kunstgeschiedenis. De student wordt bij het schrijven van het werkstuk begeleid door een van de docenten. Wie dat is, hangt af van de specialisatie en het onderwerp. Studenten wordt aangeraden om tijdig, bij voorkeur in het eerste semester van het derde jaar, te beginnen aan het werkstuk.

Leerdoelen

Rooster

N.v.t.
Voor andere vakken van het bachelorprogramma Nederlandkunde/Dutch Studies zie het rooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Toetsing

De omvang van het werkstuk is 8400 woorden, wat neerkomt op ongeveer 25 bladzijden

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Aanmelden

Bij de docent.

Contact

Specialisatie moderne letterkunde en geschiedenis:
prof. dr. O.J.Praamstra
Specialisatie taalkunde: mw. dr. J.Caspers
Specialisatie kunstgeschiedenis: mw. dr. M.E.W.Boers
Algemene informatie: studiecoördinator, mw. I. Zagar

Opmerkingen

Geen.