Studiegids

nl en

Woordenschat, schrijven en grammatica - Taalvaardigheid III

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Taalvaardigheid II

Beschrijving

In dit college ligt de nadruk op grammatica en woordenschat. De studenten maken diverse soorten oefeningen en voeren regelmatig opdrachten uit om hun grammaticale kennis en vaardigheid te vergroten. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de opbouw van de productieve woordenschat door te oefenen met een selectie uit de 4000 meest frequente woorden van het Nederlands. Ter verbetering van het schrijven voor werkgroepen maken de studenten dit semester twee grotere schrijfopdrachten: een samenvatting en een recensie.

Leerdoelen

Doel van het college is de grammaticale kennis en vaardigheid en de productieve woordenschat van vergevorderde studenten Nederlandkunde zodanig te vergroten dat ze in een werkgroepnota lexicaal gevarieerd en vormelijk correct Nederlands kunnen gebruiken. De training in het opsporen van grammaticale fouten is niet alleen relevant voor het taalgebruik van de deelnemers zelf, maar ook voor toekomstige docenten Nederlands als tweede taal.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht.

Toetsing

Samenvatting en recensie, beide voor 10% van het cijfer.
Schriftelijk tentamen.

Literatuur

  • Syllabus TV 3

  • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau, De Regels van het Nederlands: Grammatica voor Anderstaligen (Groningen, 2004).

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Aanmelden via uSis.

Contact

Mw. drs. L.M. Winkelmolen

Opmerkingen

Overzicht: Deelnemers schrijven en herschrijven korte tekstjes, waarna uiteindelijk een lijst wordt aangelegd van de meest voorkomende grammaticale fouten. Daarnaast worden wekelijks grammaticaoefeningen gemaakt die de kennis opgebouwd in de voorgaande grammaticacolleges verder verdiepen. Tevens worden woordenschatoefeningen gemaakt. Per week houdt een van de deelnemers een korte spreekbeurt over een artikel uit Onze Taal dat direct verband houdt met de grammaticale onderwerpen van de betreffende week.