Studiegids

nl en

Inleiding Tweedetaalverwerving

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Inleidend college waarin de belangrijkste onderzoeksvragen, theoretische achtergronden en onderzoeksmethoden op het gebied van tweedetaalverwerving aan de orde komen. Naast een inleidend boek wordt gebruik gemaakt van losse publicaties als ondersteunend materiaal. Bij beide horen vragen. Het hoorcollege (maandag) wordt gevolgd door een werkcollege (woensdag), waarin de vragen worden besproken en de achtergrondliteratuur wordt verwerkt.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van basisbegrippen, verschillende benaderingen en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van tweedetaalverwerving, inzicht in de belangrijkste vragen en problemen, en de vaardigheid al deze aspecten in verband te brengen met concrete voorbeelden.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toetsing

Wekelijkse opdrachten. Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) en korte open (invul)vragen (50%).

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, vragen, aanvullend materiaal, proeftentamen, etc. Tevens worden de wekelijkse opdrachten via BlackBoard ingenomen.

Literatuur

  • Cursusboek: Lightbown, P.M. & N. Spada (2006) How languages are learned, Oxford University Press.

  • Aaanvullende literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

J. Caspers

Opmerkingen

Het hele college wordt in het eerste blok van het eerste semester gegeven, met een tentamen in toetsweek A.