Studiegids

nl en

Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Aardwetenschappen behaald.

Vakomschrijving

In deze cursus wordt een globaal overzicht gegeven van de oorzaak van klimaatsfluctuaties, zoals die van de afgelopen 2,6 miljoen jaar bekend zijn en de wijze waarop dit databestand tot stand is gekomen (proxy data). Vervolgens wordt de stratigrafische indeling van het Kwartair in Noordwest-Europa behandeld, die op deze fluctuaties gebaseerd is.
Het tweede deel van deze module wordt toegespitst op Nederland: wat zijn de gevolgen van deze klimaatsfluctuaties voor de geologische opbouw van Nederland en wat zijn de landschapskenmerken van de verschillende regio’s in Nederland? Als laatste wordt het Nederlandse systeem voor bodemclassificatie behandeld, waarbij het accent ligt op toepassing in de archeologie. Hierbij is een practicum gepland, waarin de classificatie wordt geoefend.

Leerdoelen

 • De verschillende klimaatsystemen op aarde en de regionale variaties van diverse belangrijke klimaatsomslagen in het Laat Kwartair en Holoceen kennen;

 • De stratigrafische indeling van het Kwartair in Noordwest-Europa kennen en weten waarop deze onderverdeling is gebaseerd;

 • De ontstaansgeschiedenis van Nederland in grote lijnen kennen;

 • Het Nederlandse systeem voor bodemclassificatie begrijpen en kunnen toepassen;

 • Met behulp van een Nederlandse bodemkaart en de bodemclassificatie een uitspraak doen over de ouderdom en het type sediment waarin die bodem is gevormd.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Practicum.

Toetsvorm

Tentamen (open vragen).

Literatuur

 • H.J.A. Berendsen, Fysisch Geografisch Onderzoek. Thema’s en Methoden (2005). ISBN 90 232 4138 X (hoofdstukken 1-4).

 • H.J.A. Berendsen, De Vorming van het Land – Inleiding in de Geologie en Geomorfologie (2004). ISBN 90 232 4075 8 (hoofdstuk 6-9).

 • H.J.A. Berendsen, Landschap in Delen. Overzicht van de Geofactoren (2005). ISBN 90 232 3112 7 (hoofdstuk 5)

 • Bodemclassificatieboekje als naslagwerk.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.