Studiegids

nl en

Vroege prehistorie

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Vakomschrijving

Dit college geeft een inleiding in de vroege prehistorie van Noordwest-Europa en Nederland in het bijzonder. Centraal staat de overgang van jagen en verzamelen naar een landbouwend bestaan. Aan de hand van gegevens over voedseleconomie, nederzettingen, grafgebruik en uitwisselingsnetwerken zullen verschillende theorieën en modellen bediscussieerd worden.

Leerdoelen

  • Het kunnen beschrijven en toepassen van de archeologische periodisering voor Nederland en Noordwest-Europa;

  • Het kunnen beschrijven van de belangrijkste veranderingen in de archeologische gegevens;

  • Het kunnen beschrijven van de belangrijkste theorieën met betrekking tot de vroege prehistorie;

  • Het kritisch kunnen lezen en analyseren van wetenschappelijke informatie;

  • Het kunnen schrijven van een goed opgebouwd en beargumenteerd betoog.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Werkcollege.

Toetsvorm

Enkele korte papers.

Literatuur

L.P. Louwe Kooijmans et al. (red.), Nederland in de prehistorie. Amsterdam: Bert Bakker (2005).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.