Studiegids

nl en

Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Vakomschrijving

Deze collegereeks heeft een inleidend karakter. In de colleges komen allerlei aspecten van de late prehistorie tot het einde van de Romeinse tijd aan bod, zoals nederzettingen, uitwisselingsnetwerken, landbouwsystemen en politieke organisatie.

Leerdoelen

  • Het kunnen plaatsen van de late prehistorie en Romeinse tijd in de chronologie van Noordwest-Europa;

  • Het kunnen plaatsen van de ontwikkelingen in Nederland in de context van Noordwest-Europa op het gebied van bewoningsgeschiedenis, theoretisch en archeologisch kader, de verschillende gemeenschappen (militair, burgers, platteland) en hun identiteiten;

  • Het omschrijven en toepassen van theoretische concepten voor de interpretatie als macht, uitwisseling, ritueel, etc.;

  • Vaktermen kunnen definiëren, zoals vicus, colonia, castra, etc.;

  • Kennis van de onderzoeksgeschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

  • Tentamen;

  • Opdracht.

Literatuur

  • L.P. Louwe Kooijmans, et al. (red.), Nederland in de prehistorie (2005).

  • M. Carroll, Romans, Celts and Germans: The German Provinces of Rome (2001).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.