Studiegids

nl en

Ecologie 2

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

-

Toelatingseis

-

Beschrijving

Deze cursus gaat over het leren interpreteren van paleobotanische gegevens (botanische macrofossielen en pollen). Er wordt informatie gegeven over fauna-ontwikkeling en domesticatie. Tevens hoort het volgen van het practicum tot de cursus. Tijdens dit practicum komen studenten in aanraking met pollenanalyse, botanische macrofossielen en malacologie (mollusken).

Leerdoelen

 • Kennis van de basisbeginselen van taxonomie (what is taxonomie, wie is Linneaus, etc.);

 • Kennis van de paleontologische technieken die gebruikt worden om vroegere landschappen te reconstrueren, inclusief planten-macrofossielen analyse en palynologie;

 • Begrip van de interpretatie van paleobotanische gegevens, en vaardigheid om reconstructies van het paleomilieu te kunnen maken (inclusief het paleoklimaat);

 • De domesticatie van planten kunnen onderzoeken;

 • Kennis opdoen van de archeozoölogische technieken die gebruikt worden om het verleden te reconstrueren (inclusief skelet-, bot-, en tandanalyses waar toepasbaar op de mens, grote en kleine zoogdieren, vogels, en vissen;

 • Begrijpen hoe skeletmateriaal archeologen informatie kan verschaffen over seizoensgebonden factoren, en paleo-economie;

 • Kennis over domesticatie;

 • De evolutie van bepaalde dieren in de Quaternaire periode kunnen onderzoeken, en bevinden wat evolutie is, wanneer en waarom het voorkomt, en welke factoren evolutie doen plaatsvinden.

Practicum:

 • Vertrouwd raken met het werken met fossielen, en het gebruik van microsopen;

 • Onderscheid kunnen maken tussen verschillende soorten fossielen (bv. bot, gewei, zaden, schelp en hout);

 • Kennis opdoen van de identificatie van bepaalde specimens in elk type fossiel.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege;

 • Practicum.

Toetsvorm

Tentamen. Het is mogelijk om het Engelse tentamen in het Nederlands af te leggen.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.