Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Duits: Keuzeruimte

Vak
2010-2011

In het tweede jaar vult de student Duits 15 ECTS per semester met een keuzepakket/minor.
De onderdelen variëren van 100- tot 300-niveau.