Studiegids

nl en

Klassieke en moderne retorica

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Waarom gaan sommige politici de geschiedenis in als geweldige redenaars? Ligt dat alleen aan hun ideeën of spelen er (ook) andere factoren een rol? In dit college worden zowel oude als moderne theorieën over overtuigen en beïnvloeding behandeld. De eerste weken besteden we aandacht aan de geschiedenis, het systeem en de praktijk van de klassieke retorica. Daarna worden moderne retorische benaderingen van onder meer ideologische en literaire teksten, maar ook van beeldtaal besproken en gedemonstreerd.

Leerdoelen

  • Kennismaking met de achtergronden bij het systeem van de klassieke retorica (van Aristoteles tot Quintilianus) en de doorwerking van dit systeem in het heden.

  • Kennismaking met de herleving van de klassieke retorica in de 20ste en 21ste eeuw in de argumentatietheorie en de kritische retorica, en de opgedane kennis leren toepassen bij de analyse van moderne literaire en niet-literaire teksten.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vragen over theorie en toepassingsvragen (tekst-/beeld-analyse).

Blackboard

Ja.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. H. (Henrike) Jansen, tel. 071 527 2131.

Opmerkingen

Blok 3 gaat over klassieke retorica.
Blok 4 is gewijd aan moderne retorische benaderingen.