Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie (deeltijd)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. In een reeks van hoorcolleges worden eerste enkele algemene thema’s uit de wetenschapsfilosofie besproken, wordt vervolgens ingegaan op de eigen aard van de geesteswetenschappen, en komen uiteindelijk verschillende stromingen binnen de geesteswetenschappen vanuit filosofisch oogpunt aan bod—denk hierbij aan structuralisme, kritische theorie, hermeneutiek en postmodernisme.

Leerdoelen

Na afloop van dit college dienen studenten (a) inzicht te hebben verworven in de aard van wetenschap in het algemeen en van de geesteswetenschappen in het bijzonder, en (b) vertrouwd te zijn geraakt met de belangrijkste stromingen die in de debatten over de geesteswetenschappen een rol spelen of gespeeld hebben.

Studielast
5 ects

Rooster

nvt

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple-choicevragen.

Blackboard

Verdere informatie over de cursus zal op de Blackboard-pagina verschijnen.

Literatuur

Leezenberg en De Vries, “Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen”, Amsterdam University Press (ISBN: 978 90 5356 465 3); plus enkele artikelen.

Aanmelden

Via uSis / Studiepunt

Contact

Bij docenten: Dr. E.L.J. Fortuin Drs. V.A. Gijsbers.

Opmerkingen

nvt