Studiegids

nl en

Egyptische archeologie I

Vak
2010-2011

Toegangseis

Studenten dienen colleges Materiële Cultuur I en Egyptische Cultuurgeschiedenis I te volgen dan wel afgerond te hebben. Bij voorkeur hebben ze ook het college Materiële Cultuur II (wordt niet gegeven in 2010-2011) afgerond.

Beschrijving

De collegereeks heeft tot doel verschillende aspecten van de Egyptische Archeologie te introduceren. Gedurende hoorcolleges zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen betreffende moderne archeologische theorievorming en methoden. Hun relevantie voor de egyptologie zal gedemonstreerd worden aan een klein, maar representatief aantal casestudies. Iedere week wordt één specifiek deel van de te bestuderen literatuur schriftelijk becommentarieerd en mondeling aan de deelnemers gepresenteerd, gekoppeld aan een kritische discussie over de inhoud.

Leerdoelen

 • Een goed beeld krijgen van de huidige stand van zaken binnen de Egyptische archeologie door middel van een discussie van de geselecteerde archeologische literatuur

 • In staat zijn huidig onderzoek en literatuur van een gekozen onderwerp kritisch te analyseren en een eigen, beargumenteerde mening daar over te vormen

 • De resultaten van het onderzoek mondeling (15 minuten) op een heldere manier te presenteren

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Iedere student wordt geacht actief te participeren tijdens de colleges en een korte presentatie van het bestudeerde onderwerp te verzorgen. Mondelinge presentatie weegt (30%), paper (70%).

Blackboard

Literatuur

 • M. Bietak, Urban archaeology and the ‘town problem’ in Ancient Egypt, in K.R. Weeks (ed.) Egypt and the Social Sciences. (Cairo 1979), 97-144.

 • Idem, Avaris the capital of the Hyksos. Recent excavations at tell el Dab‘a (London, 1996).

 • D.L. Clarke, Analytical Archaeology. Revised edition (London 1978), xv-xviii; 1-41.

 • W.Kaiser & G. Dreyer, Umm el-Qaab, Nachuntersuchungen in frühzeitlichen Königsfriedhof. 2. Vorbericht, MDAIK 38 (1982), 211-169.

 • B.Kemp, Dating Pharaonic cemeteries I. Non-mechanical approaches to seriation, MDAIK 31 (1982), 259-291.

 • Idem, Automatic Analysis of Predynastic Cemeteries: a new method for an old problem, JEA, 68 (1982), 5-15

 • Idem, The Amarna Workmen’s Village in retrospect, JEA 73 (1987), 21-50.

 • D. Polz, Excavation and recording of a Theban Tomb, some remarks on recording methods, in J. Assmann e.a. (ed.), Problems and Priorities in Egyptian Archaeology (London 1987), 119-140.

 • S.J. Seidlmayer, Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen im Übergang vom Alten zum Mittleren Reich, ein Beitrag zur Archäologie der Gräberfelder der region Qau-Matmar in der ersten Zwischenzeit, in idem, 175-217.

 • C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology. Theories, Methods and Practice, (London na 2000), Introduction, hoofdstuk 4, 5, 10 en 12.

 • Collegestof.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent R. van Walsem.