Studiegids

nl en

Koptisch II

Vak
2010-2011

Toegangseis

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Koptisch I (5701OKP1) te hebben afgerond.

Beschrijving

In dit vervolg op de intensieve cursus Koptisch I staat het lezen van originele Koptische teksten centraal. Naast verhalende teksten komen ook andere genres aan bod, bijv. magische teksten of brieven in het Sahidisch Koptisch, waarbij tevens aan de inhoudelijke en formele kanten van de gelezen teksten aandacht wordt besteed.

Leerdoelen

Leesvaardigheid in het Sahidisch Koptisch gericht op tekstbegrip; zelfstandig gebruik kunnen maken van het beschikbare hulpmiddelen (woordenboeken, grammatica’s, e.d.).

Rooster

Voor de meest recente versie van het rooster klik hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen op afspraak.

Blackboard

Literatuur

  • Handboek: C.H. Reintges, Coptic Egyptian (Sahidic dialect): A learner’s grammar. Afrikawissenschaftliche Lehrbücher; Bd. 15, Keulen: Rüdiger Köppe Verlag, 2004; woordenboek: W.E. Crum, A Coptic dictionary, Oxford 1939 (en latere herdrukken).

  • Literatuur en zelfstandig te lezen teksten: opgave tijdens college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent Prof. Dr. J. van der Vliet.