Studiegids

nl en

Hiëroglifische epigrafie

Vak
2010-2011

Toegangseis

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Klassiek Egyptisch I (5702VKE1) te hebben afgerond.

Beschrijving

De bestudering van hiërogliefenteksten in het Rijksmuseum van Oudheden en vanaf foto’s.

Leerdoelen

  1. Het leren lezen van originele hiërogliefenteksten.
  2. Inzicht in de relatie van hiërogliefenteksten tot de objecten of monumenten waarop zij zijn aangebracht.
  3. Inzicht in het documenteren van hiërogliefenteksten door vergelijking van tekstedities en originelen.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Individuele studie van één der gelezen inscripties, resulterend in

  • Werkstuk (objectstudie en becommentariëerde vertaling) (70%)

  • Mondelinge presentatie bij het origineel (30%)

Blackboard

Literatuur

  • Caminos, R.A. and H.G. Fischer 1979, Ancient Egyptian Epigraphy and Palaeography. New York: The Metropolitan Museum of Art.

  • Dorman, Peter F. 2001, “Epigraphy”, in D.B. Redford, ed., The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. I. Oxford: Oxford University Press, pp. 471-476.

  • Fischer, Henry G. 1975, “Hieroglyphen”, in LÄ II, cols. 1189-1199.

  • Fischer, Henry G. 1977, The Orientation of Hieroglyphs, Part I: Reversals (Egyptian Studies II, New York), 3-47

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent dr. R. van Walsem.

Opmerkingen

Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten is het mogelijk de cursus in het Engels te geven.