Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Werkcollege Deir el-Medina

Vak
2010-2011

Beschrijving

Inleiding tot Nieuwegyptische tekstbronnen uit Deir el-Medina door middel van lectuur. Vervaardiging van een werkstuk over een tekst uit Deir el-Medina.

Leerdoelen

Toegangseisen zijn de voltooide cursussen Nieuwegyptisch en Hiëratische Paleografie.

Rooster

Voor de meest recente versie van het rooster klik hier

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie en werkcollege.

Toetsing

Werkstuk.

Blackboard

Literatuur

Door te lezen alvorens deel te nemen aan de cursus:

  • G. Andreu (red.), Kunstenaars van de farao’s, Brussel 2002, pp. 15-69.

  • M.L. Bierbrier, The tomb builders of the Pharaohs, Londen 1982.

  • D. Valbelle, ‘Deir el-Medineh’, in Lexikon der Ägyptologie I, Wiesbaden 1975, kol. 1028-1034.

  • D. Valbelle, Les ouvriers de la tombe. Deir el-Médineh à l‘époque ramesside, Caïro 1985, pp. 87-157.

Aanmelden

  • Aanmelden via uSis

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Bij de docent dr. R.J. Demarée.