Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Werkcollege Religieuze teksten

Vak
2010-2011

Toegangseis

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Inleiding Egyptische religie (5702OERL), Klassiek Egyptisch I (5702VKE1) en Nieuwegyptisch (5702VNEG) te hebben afgerond.

Beschrijving

Een specifieke serie teksten uit de religieuze literatuur wordt vertaald en bestudeerd. Jaarlijks wordt er voor dit werkcollege een ander thema gekozen. De deelnemers onderzoeken zelfstandig een deelonderwerp van het thema van het werkcollege aan de hand van een tekst. Het te behandelen thema zal op het eerste college worden bekend gemaakt en toegelicht, waarna individuele teksten kunnen worden gekozen uit een lijst. De te lezen teksten zullen voornamelijk uit de periode van het Nieuwe Rijk en later worden gekozen.

Rooster

Voor de meest recente versie van het rooster klik hier.

Leerdoelen

De informatie uit de cursus Inleiding Egyptische religie (5702OERL) en de vaardigheden aangeleerd bij de cursussen Klassiek Egyptisch I (5702VKE1) en Nieuwegyptisch (5702VNEG) worden aangewend bij het zelfstandig verrichten van een klein onderzoek naar een religieuze tekst en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren. Dit werkcollege bereidt de studenten voor op het schrijven van het BA-Eindwerkstuk (5703VRWS).

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie en werkcollege.

Tijdens de eerste bijeenkomst kiest iedere student een religieuze tekst, die later in het semester zal worden besproken. Het onderzoek hiertoe wordt zelfstandig uitgevoerd en gepresenteerd aan de hand van aanwijzingen van de docent. Leesverslagen worden gemaakt van de onderwerpen die door andere deelnemers worden gepresenteerd.

Toetsing

  • Actieve participatie en leesverslagen (30%)

  • Werkstuk (50%)

  • Presentatie (20%)

Blackboard

Literatuur

Wordt tijdens het werkcollege bekendgemaakt.

Aanmelden

  • Aanmelden via uSis.

Contact

Prof. dr. O.E. Kaper.