Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Modern Hebreeuws 4

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Modern Hebreeuws 3 (5551OMH3W). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Modern Hebreeuws 3 (5551OMH3W).

Beschrijving

Leesvaardigheid (deel A): voortzetting van de oefening in leesvaardigheid aan de hand van journalistieke en literaire teksten. Conversatie (deel B): oefening in actieve taalbeheersing.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Deel A: gedurende de cursus wordt de inbreng van de student gewogen. Aan het einde van de cursus moet een gedeelte van de opgegeven literatuur zelfstandig vertaald en ingeleverd worden.
Deel B: mondeling tentamen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het doen van mededelingen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Drs. U. Hagaï Telefoon: 071-527 2259.
Dr. H. Neudecker Telefoon: 071-527 4168.

Opmerkingen

-