Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Lectuur van bronteksten 1

Vak
2010-2011

Toegangseisen

De student dient met succes Bijbels Hebreeuws 2 en Bijbels Aramees te hebben afgerond.

Beschrijving

In deze cursus verdiepen de studenten hun kennis van het Klassiek Hebreeuws en het Klassiek Aramees door het lezen van diverse inscripties uit de bijbelse en postbijbelse periode.

De te gebruiken leermiddelen worden op college besproken en de teksten worden op college ter beschikking gesteld.

Leerdoelen

In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met Hebreeuwse en Aramese epigrafische bronnen.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor communicatie en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

Aan het begin van de cursus wordt door de beide docenten een literatuurlijst verstrekt die voor het tentamen moet worden bestudeerd.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Dr. M.L. Folmer. 071-527 2513
Prof.dr. H. Gzella. 071-527 2255

Opmerkingen

In het cursusjaar 2010-2011 wordt deze cursus ingevuld met de cursus Qumran-Hebreeuws/-Aramees (3de jaar).